Търгове

Търгове

Обявени от Тракийски Университет - Стара Загора публични търгове по Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на закона за държавната собственост.

Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост, насрочен за 13.05

2023 г.

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти в Тракийски университет на 13.06.2023г
Търг с явно наддаване за продажба на движими вещи (бракувано, ненужно и неизползваемо имущество) – употребяван автобус на 20.02.2023г.
Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – кон в Тракийски университет на 31.01.2023г.
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти в Тракийски университет на 16.08.2022 г
Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – МПС в Тракийски университет на 14.02.2022 г.
Търг с явно наддаване за продажба на зърнокомбайн в Тракийски университет на 14.02, 22.02, 02.03.2022 г.