Класиране

Класиране

Класиране общежития 2022/2023 г.

ОБЩЕЖИТИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА

ЗА ПЪРВИ КУРС –  Настаняването на студентско общежитие за първокурсниците ще се извърши на 9-ти и 10-ти септември 2023 (събота и неделя) от 7.00 до 16,30 часа. Първокурсниците трябва да дойдат в стая 200 за получаване на настанителна заповед. Стая 200 се намира в сградата на Ректората (Студентски град)-Западен вход. Студентите трябва да носят 2 снимки (паспортен формат) и около 180 лв. МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ ВСЕ ОЩЕ НЯМАТ НАЗНАЧЕНИ БЛОК И СТАЯ. ТЕ ЩЕ ИМ БЪДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ В ДЕНЯ НА НАСТАНЯВАНЕТО. 

ЗА ГОРНИТЕ КУРСОВЕ –  Настаняването на горните курсове ще се проведе от 4 до 8 септември (без 6 септември – официален празник на Р България). Студентите трябва да носят уверение от съответния деканат за студентско положение и брой на неположени изпити, както и справка от управителя на блока за дължими суми и имущество (за тези, които са живели на общежитие през последната 2022-2023 година).

ВАЖНО: СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ЖИВЕЯТ И / ИЛИ ЩЕ СЕ НАСТАНЯВАТ В БЛОК 3 (КАЗАНСКИ) ТРЯБВА ДА ПРЕДВИДЯТ И 50 ЛВ. ТАКСА ЗА ИНТЕРНЕТ ЗА ВСЕКИ СЕМЕСТЪР.