Отдел ‘Административно-стопанска и информационна дейност’

Отдел ‘Административно-стопанска и информационна дейност’

Ралица Атанасова

експерт ТРЗ

Phone number 042/ 699 297

Петя Танчева

експерт Човешки ресурси

Phone number 042/ 699 297

Ваня Трифонова

експерт административна дейност

Phone number 042/ 699 206

Ваня Бобева

деловодител

Phone number 042/ 699 216

Ваня Грозева

деловодител

Phone number 042/ 699 216

Недка Дончева

eксперт Университетска социална политика

Phone number 0886 515 148