Обучение на английски език

Обучение на английски език

Всички кандидати разполагат с възможността да изучават на английски език две от специалностите, предлагани от Тракийски университет:

– Медицина 

– Ветеринарна медицина.

Документите за кандидатстване са описани в линковете:

– Обща информация

– Кандидати от ЕС и ЕИП

– Кандидати от трети страни

а таксите и банковите сметки може да видите в Такси за обучение и банкови сметки.