Отдел Проекти

Отдел Проекти

Ана Георгиева

експерт

Phone number 042/ 699 271

Надежда Пастармаджиева

Технически сътрудник

Phone number 042/ 699 284