Такса за кандидатстване и обучение

Такса за кандидатстване и обучение

Такса за кандидатстване за ОКС „Магистър“ след висше образование – 60 лв.