Факултети

Факултети

logo-af-bg

Аграрен факултет

В Аграрния факултет се прилагат съвременни алтернативни методи на обучение, мобилност на студенти във висши училища в страната и чужбина.
VMF emblema vector

Ветеринарномедицински факултет

Идеята за български Ветеринарномедицински факултет (ВМФ) принадлежи на първите български ветеринарни лекари, завършили европейски висши ветеринарни училища, обединени в свое професионално дружество.
logo-PF

Педагогически факултет

Педагогическият факултет към Тракийски университет е създаден с Постановление на Министерския съвет от 03.07.2002 година (ПМС 135, ДВ бр. 67/12.07.2002 г.)
СФ logo

Стопански факултет

Мисията на Стопански факултет е да подготвя специалисти с висша икономическа квалификация за реализация в стопанските предпричтия, държавни и регионални управленски структури, областни и общински дирекции
LOGO TEHNICHESKI

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол е наследник на две важни за града учебни заведения – Педагогическата гимназия и Учителския институт.
logo_DIPKU

ДИПКУ

Основните принципи, на които се изгражда дейността на ДИПКУ, са единството на традиция и съвременност и отразяването на съвременните тенденции в образователната практика.
logo_elipsa1 ХАСКОВО

Филиал Хасково

Филиал Хасково на Тракийския университет – Стара Загора е наследник на Медицински колеж – Хасково. Началото на Хасковското медицинско училище е поставено на 16.10.1950 г. с ПМС № 2389/ 20.08.1950 г.