Стратегии и правила

Стратегии и правила

Стратегии и правила свързани с организиране и осъществяване на мобилностите по програма "Еразъм+"  в Тракийски университет

Правила за организиране и осъществяване на мобилностите по програма 'Еразъм+' в ТрУ
Документи

Доклад за командировка или специализация в чужбина

БЛАНКА

Правилник за организацията на дейността по международното сътрудничество на Тракийски Университет Стара Загора
Стратегия за наука и иновации
TrU Erasmus Policy Statement 2021-2027 (EPS)
TrU Erasmus Policy Statement 2014-2020 (EPS)