Музей и почивни бази

Музей и почивни бази

Музей на аграрното образование

Създаден е през 2001 година, по повод 80-годишнината от въвеждането на висшето аграрно образование в България (1921 год.). Целта е да се съхрани историята на неговото учредяване и развитие. Преминаването през годините на отминалото време дава възможност за запознаване с различни поколения учени, отдали творчески сили и умения за издигане нивото на висшето аграрно образование в България, в отделни етапи от учредяването му до наши дни.

Музей на коня и конния спорт

Музеят на коня и конния спорт има почти половин вековна история. Открит е на 6 март 1971г. във Висшия Селскостопански институт – гр. София от генерал Владимир Стойчев, председател на БОК.Основател на музея е проф. Рангел Караиванов на него дължим експозицията от каляски с впрегатна и ездова амуниция, от периода на III – то българско царство , пренесена в гр. Стара Загора след пребазирането на факултета по зоотехника.

Музейна сбирка на ветеринарното дело в България

Музейната сбирка е създадена от д-р Тодор Стаматов – дългогодишен историограф на ветеринарномедицинската професия. Открита е официално на 12.06.1978 г. в гр. Варна.

Анатомичен музей към катедра Ветеринарна анатомия

АНАТОМИЧНИЯТ МУЗЕЙ към катедрата по Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология е възстановен през 2001 г. През 2019 г., музеят е обновен и пребазиран върху приблизителна площ от 250 m2 на територията на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.