Нощувка в базата на университета по време на редовните изпити

Нощувка в базата на университета по време на редовните изпити

При настаняване от понеделник до петък следобедзаплащането се извършва на място.

При настаняване в петък вечер, събота и неделя сумата на нощувките се заплаща предварително по банков път с изключение на блок 1-ДИПКУ, където плащането се извършва на място. При пристигане в общежитието, на портала се оставя един екземпляр от вносната бележка.

Вносната бележка  трябва да съдържа следните атрибути:

Основание – брой нощувки, дата, № на блок

Вносител – трите имена и ЕГН

Банкова сметка

ССО ЕАД – клон Стара Загора

Централна Кооперативна Банка

IBAN BG41 CECB 9790 10G8 3163 00

BIC CECBBGSF

Списък и адреси на студентските общежития:

№ на блок

Адрес

Телефон, е-мейл

Блок № 1 – ДИПКУ

Стара Загора 6000, ул. „Мусала“ №32 (за навигация въвеждате Блок 1-ДИПКУ)

042 62 98 69, 0887160291

ds_blok1@abv.bg

Блок № 2

Стара Загора 6000, ул. „Армейска“ № 16

0882 524 838

Блок № 3

Стара Загора 6000, кв. „Казански“ бл. 19

0886 873 132

Блок № 5,6 и 7

Стара Загора 6000, Студентски град

0885 589 954

Блок № 8

Стара Загора 6000, Студентски град

0888 954 759