Сектор ‘Качество и акредитация’

Сектор ‘Качество и акредитация’

Евелина Данчева

експерт „Качество, акредитация и СДК“

Phone number 042/ 699 207

Марияна Банкова

експерт „Качество, акредитация и СДК“

Phone number 042/ 699 224

Акредитация и сертифициране

Политика по качеството на Тракийски университет