Контакти

Контакти

Адрес

България
Стара Загора
Студентски град

Контакти

Телефон: (+359) 42 699 209
Mail: rector@trakia-uni.bg

Работно време

Понеделник - Петък: 08:00 - 16:30

Учебен отдел & Прием

РЕКТОРАТ

Phone number 042/ 699 210, 042/ 699 209

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ

Phone number 042/ 699 304

Ветеринарномедицински факултет

Phone number 042/ 699 690

Медицински факултет

Phone number 042/ 664 209

Стопански факултет

Phone number 042/ 699 405

Факултет "Техника и технологии" – Ямбол

Phone number 046/ 669 182

Филиал – Хасково

Phone number 038/ 664 375

Медицински колеж

Phone number 042/ 601 721

Протокол и връзки с обществеността

Phone number 042/ 699 000

Международно сътрудничество и мобилност

Phone number 042/ 699 213

IT отдел

Phone number 042/ 699 215

Центърът за електронно и дистанционно обучение

Phone number 042/ 699 440