Отдел ‘Международно сътрудничество и мобилност’

Отдел ‘Международно сътрудничество и мобилност’

Отдел „Международното сътрудничество и мобилност“ в Тракийски Университет Стара Загора – подпомага академичната, изследователската и административната дейност чрез активен обмен на опит с чуждестранни университети и участие в международни проекти и програми.

Ренeта Мицова

експерт

Phone number 042/ 699 213

Александър Генов

експерт

Phone number 042/ 699 213

Зорница Граматикова

експерт

Phone number 042/ 699 213

Програма Еразъм +