Академичен технологичен комплекс

Академичен технологичен комплекс

Академичен технологичен комплекс /АТК/ е обслужващо звено на Тракийски университет, осигуряващо учебния процес и практическото обучение на студентите, както и научноизследователската дейност в Университета, осъществява научно-производствена дейност, внедрява научни постижения, разработки и реализация на проекти. АТК съставя, изпълнява, приключва и отчита самостоятелен бюджет в рамките на общия бюджет на ТрУ. Органи за управление на АТК са Управителен съвет и Директорски съвет.

За контакти:​

user-avatar-01.jpg

д-р Емил Димитров

Директор на АТК

e-mail: atk@trakia-uni.bg
телефон: 042/ 699 258
user-avatar-02

Ангелинка Колева – Банкова

главен счетоводител

e-mail: angelina.koleva@trakia-uni.bg
телефон: 042/ 699 259