Подаване на документи

Подаване на документи

Подаване на документи за кандидатстудентски изпити 2024 г.

ВАЖНО:

  • СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ЯВЯВАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ Е ОТ 3 ЮНИ ДО 21 ЮНИ 2024 Г. КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В ТОЗИ СРОК, И КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ЯВЯТ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ/И, ТРЯБВА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ И ЗАЯВЯТ УЧАСТИЕ ЗА ИЗПИТИТЕ ДО 21 ЮНИ. КАНДИДАТИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРИКАЧВАТ ДИПЛОМАТА И УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА 10 КЛАС В ПРОФИЛА СИ ИЛИ ГИ ПРЕДСТАВЯТ В ТРУ – РЕКТОРАТ – ПРИЕМ, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 12 ЧАСА /НА ОБЯД/ НА 30 ЮНИ 2024 Г.
  • СРОКЪТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ САМО ПО ДИПЛОМА Е ОТ 3 ЮНИ ДО 12.00 ЧАСА /НА ОБЯД/ НА 30 ЮНИ 2024 Г.