Лаборатории факултет Техника и технологии

Лаборатории факултет Техника и технологии

Вид на лабораторията:

Технически

 

Стуктурно звено:

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

Вид на лабораторията:

Научно-изследователска лаборатория

 

Стуктурно звено:

Аграрен факултет

Вид на лабораторията:

Технически

 

Стуктурно звено:

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол

Вид на лабораторията:

Технически

 

Стуктурно звено:

Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол