Отдел ‘Поддръжка, снабдяване и охрана’

Секция "Поддръжка на сградния фонд”

Александър Александров

отговорник спомагателна дейност

Phone number 042/ 699 280

Секция „Хигиена, инфраструктура, облагородяване и озеленяване”

Жаклина Чилева

отговорник / хигиена и озеленяване

Phone number 042/ 699 242

Секция „Складово стопанство, домакинство и снабдяване“

Ваня Тодорова

снабдител

Phone number 042/ 699 252

Теодора Иванова

домакин

Phone number 042/ 699 252

Секция „Охрана“

Веселин Стоянов

организатор охрана

Phone number 0887 900 484, 0885 888 232