Контакти

Учебен отдел

Ректорат

Стефка Михова

Стая 13

Phone number 042/ 699 209

Виолета Колева

Стая 14

Phone number 042/ 699 210, 0889/ 559 989

Нина Пенева

Стая 15

Phone number 042/ 673 021, 042/ 699 208, 0888 333 091