Home

Тракийски
Университет

Кандидатстудентска кампания - 2024 г.
TrU_PhotoLibrary_2

Добре дошли

Тракийски университет е център за образование, наука и духовност, място за изграждане на специалисти и учени във всички сфери на познанието.
Той заема престижно място в челната десетка на рейтинговата класация на университетите в България и е пример за международна и мултидисциплинарна институция.
Logo TrU

Защо да изберете Тракийски университет

Университетът е акредитиран с висока оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация в България с правото да обучава в образователна и квалификационна степен бакалавър и магистър, както и в образователна и научна степен доктор. 

Ние сме Тракийски университет
Ние сме различни

Тракийски университет – Стара Загора осигурява на младите хора бъдеще и конкурентни предимства в страната и света.

Обучение в Тракийски университет

В структурата му са включени следните звена: Аграрен факултет, Ветеринарномедицински факултет с Университетска ветеринарна болница, Медицински факултет с Университетска болница, Педагогически факултет, Стопански факултет, Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, Медицински колеж – Стара Загора, Филиал – Хасково, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите, както и  Академичен технологичен комплекс, Институт за устойчив преход и развитие, Институт по продоволствена сигурност и Институт по зоонози „Оne Health“.