Търгове

Търг с явно наддаване за продажба на зърнокомбайн в Тракийски университет на 14.02, 22.02, 02.03.2022 г.
Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – МПС в Тракийски университет на 14.02.2022 г.
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти в Тракийски университет на 16.08.2022 г