Спортни бази

Спортни бази

Студентски град (АФ, ВМФ, СФ)

1. Покрита спортна база:

 • Оборудвана фитнес зала №1 –  13/16 метра

 • Оборудвана фитнес зала №2 – 14/16 метра

 • Фитнес зала №3 – 10/14 метра

 • Оборудван кардио фитнес център – 9/9 метра

 • Спортна зала за баскетбол, волейбол и бадминтон – 26/11 метра

2. Открити спортни площадки:

 •  Игрище за волейбол и тенис на корт – 40/20 метра

 •  Игрище за футбол на малки врати – 40/20 метра

Медицински факултет

1. Покрита спортна база:

 • Покрита спортна зала за спортни игри – 13/25 метра

 • Оборудвани 2 броя фитнес зали – 6/10 метра

 • Кардио зала с пътечки и велоергометри – 6/5 метра

 • Зала за аеробика с огледала – 8/10 метра

 • Покрита спортна зала за спортни игри – 15/30 метра

2. Открити спортни площадки:

 •  Баскетболно игрище (асфалт) – 15/30 метра

 •  Игрище за футбол (асфалт) – 20/40 метра

Педагогически факултет

 • Оборудвана фитнес зала – 13/7 метра

 • Учебна зала за методика на обучението по ФВС с уреди и пособия за занимания по ФВС за предучилищна и начална училищна възраст

Филиал – Хасково

 • Спортно игрище за футбол, волейбол и баскетбол – 70/80 метра

 • Оборудвана фитнес зала – 6/10 метра

ФТТ – Ямбол

1. Спортен комплекс:

 • Плувен басейн – 25 метра

 • Покрита спортна зала за баскетбол, волейбол и бадминтон – 40/20 метра

 • Оборудвана фитнес зала –  15/7 метра

2. Открити спортни площадки:

 • 3 баскетболни/волейболни игрища

 • 2 хандбални игрища –  40/20 метра

 • Писта за бягане – 200 метра

 • Трап за дълъг скок