Отдел Протокол и връзки с обществеността

Отдел ‘Протокол и връзки с обществеността’

Дейностите на отдел „Протокол и връзки с обществеността“ са свързани с:

Организация по посрещане и прбиваване на значими гости и делегации, по европейски протокол;

Популяризиране дейността и възможностите на висшето училище, чрез връзки и контакти с различни видове медии;

Поддържане на висок интерес към аудитория от близо 18 хиляди човека във facebook, публикуване и в другите социални медии;

Организиране целогодишно на различни видове събития и мероприятия;

Провеждане на интервюта с преподаватели, студенти и партньори;

Изготвяне на рекламни клипове за дейността на университета и различните специалности;

Подготвяне и дизайн на всички нужни рекламни материали за нуждите на университета и Ректората;

Обслужваме всички събития на структурните звена

Изготвяне на поздравителни и съболезнователни адреси;

Организация и съдействие на дейности свързани със Студентския спорт и Художествената самодейност на университета.

Надя Лилова – Желязкова

ръководител

Phone number 0885 833 310

Невена Димитрова

експерт

Phone number 0882 716 710

Румяна Димчева

експерт

Phone number 0888 911 221