Идентифициране на писмените работи

Идентифициране на писмените работи

Оценките на писмените работи са окончателни и не подлежат на преоценка.

След обявяване на резултатите от всеки конкурсен изпит, в тридневен срок кандидатите могат лично и след представяне на лична карта, да идентифицират писмените си работи и да проверят дали не е допусната техническа грешка. Под техническа грешка се разбира грешка при обявяването на оценките. Отстраняването на техническите грешки се извършва преди първото класиране.