Контролен съвет

Контролен съвет

Членове на контролния съвет:

проф. Антония Стоянова, АФ

доц. Димитър Георгиев, АФ

доц. Дияна Владова, ВМФ

доц. Николай Димитров, дм, МФ

доц. Милена Илиева, ПФ

доц. Христо Момчилов, СФ

Председатели

доц. Иван Фасулков, ВМФ
Председател на Контролния съвет на ТрУ
доц. д-р инж. Златин Златев - ФТТ
Зам. председател на Контролния съвет на ТрУ