Централна научно-изследователска лаборатория

Добре дошли

Централна научно-изследователска лаборатория

Лаборатория за внедряване на високотехнологични методи и анализи в областта на природните науки и изследователска дейност по научни проекти на високо, съвременно ниво.

Централна научно-изследователска лаборатория

ЦНИЛ е развиваща се лаборатория за внедряване на високотехнологични методи и анализи в областта на природните науки и изследователска дейност по научни проекти на високо, съвременно ниво.

Този център има високохуманната мисия да реализира научни и приложни изследвания, насочени към подобряване качеството на живот, чрез оценка на качеството на различните категории храни и значението им за човешкото здраве. Специалистите, работещите в този център осигуряват квалифицирана помощ и консултации за научните колективи от всички основни звена на Университета. Научно-изследователският център представлява база и за образователните и научни програми на докторанти, специализанти и млади научни работници по международно признати и конкурентни образователни програми. Целите на ЦНИЛ са насочени не само за подобряване на образованието и научния потенциал на Университета, но също така да допринесе за връзката между Университета и обществото като цяло.

ЦНИЛ при Тракийски Университет Стара Загора извършва също и изпитване на продукти по показатели и характеристики от декларирания си обхват на дейност, като услуга на клиентите си.

При извършване на научно-експерименталната и аналитична дейности ЦНИЛ прилага методи, утвърдени в международни, регионални и български стандарти,в съответствие с които е внедрена и непрекъснато се подобрява Системата за управление на качеството и административните и техническите дейности (СУ).

Централната научно-изследователска лаборатория (ЦНИЛ) към Тракийски Университет е създадена през 2008 г по научни проекти, финансирани от ТрУ, оборудвана с: дестилатор, дейонизатор, ултрацентрофуга, лабораторна везна,лабораторна камина,термостат- инкубатор, лабораторен сушилен шкаф, автоклав, рH-метър, PCR бокс модел UVC/T-AR, ултразвуков хомогенизатор Bandelin Sonoplus и др.

Контакти
експерт в ЦНИЛ
инж. Даниела Стоева
Телефон