Записване на студенти

Записване на студенти

Времето и мястото за записване на студентите на Тракийски университет зависи от това към коя категория принадлежи кандидата:

  1. Записването на кандидатите за подготвителната година, през която се изучават български език и специализирани предмети на български език, се извършва при самото подаване на документите за кандидатстване.

  2. Записването на студентите, които са вече преминали подготвителна година и имат свидетелство за езикова подготовка, издадено от българско висше училище, и желаят да продължат обучението си на български език, се извършва веднага или на следващия ден след тяхното класиране в избраната специалност.

  3. Записването на студентите, желаещи да се обучават на английски език (специалностите „Медицина“ и „Ветеринарна медицина“), се извършва веднага или на следващия ден след тяхното класиране в избраната специалност, т.е. записването стартира от 29 август 2024 г. и крайният срок за записване на класираните на първо класиране кандидати, е 6 септември 2024 г.. 

При записването си, студентите трябва да платят таксата за обучение за първия семестър на учебната година. (Отнесете се към линка „Такси за обучение и Банкови сметки“.)

Записването се извършва във факултета, в който е приет студента съгласно следната таблица:

Аграрен факултет

Адрес – Гр. Стара Загора, Студентски град, ет. 4, стая 408

Телефон/факс – тел.: 042/ 699 304, 042/ 670 942

Ветеринарномедицински факултет

Адрес – Гр. Стара Загора, Студентски град, ет. 5, стая 583

Телефон – 042/ 699 500; 699 504, 042/ 670 624

Медицински факултет

Адрес – Гр. Стара Загора,  ул. „Армейска” 11, ет. 1, стая 4

Телефон –  042/ 600 705, 042 666 204

Педагогически факултет

Адрес – Гр. Стара Загора, ул. „Армейска” 9, ет. 2, стая 210

Телефон – 042/ 613 762; 613 763, 042/ 630 610

Стопански факултет

Адрес – Гр. Стара  Загора, Студентски град, ет. 1, Деканат

Телефон – 042/ 699 400, 699 405, 042/ 633 226

Факултет „Техника и технологии” – Ямбол

Адрес – Гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев” 38, ет. 2

Телефон – 046/ 669 149

Медицински колеж

Адрес – Гр. Стара Загора , ул. „Армейска” 9, ет. 3, Канцелария на колежа

Телефон – 042/ 601 721, 042/ 600 755

Филиал – Хасково

Адрес – Гр. Хасково,  бул. „Съединение” 48, ет. 2

Телефон – 038/ 664 375