Чуждестранни студенти

Разкрийте Потенциала & Таланта си в Тракийски университет

Добре дошли в Тракийски университет

В основата на всичко, което правим, е споделеното интелектуално любопитство и общият ангажимент за високи академични постижения. Но Тракийският университет е известен и с топлото си и енергично чувство за общност.

Тракийският университет е толкова разнообразен по отношение на хората, колкото и по отношение на архитектурата, и ние обичаме стимулиращото разнообразие и на двете. Това, че сме дом на много талантливи, енергични студенти и преподаватели, също поражда собствени творчески и разширяващи се проекти.

0 +

Студента

0

Националности

0

Инструктори и експерти

Контакти

Стефка Михова

Учебен отдел

Phone number +359 42 699 209

Виолета Колева

учебен отдел

Phone number +359 42 699 210