Аграрен факултет

Аграрен факултет

Аграрен факултет

Висшето аграрно образование в България води началото си от 1921 г., когато кьм Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е разкрит Агрономически факултет. Обучението в него е съсредоточено в две специалности: “Животновъдство” и “Растениевъдство”. В Аграрния факултет се прилагат съвременни алтернативни методи на обучение, мобилност на студенти във висши училища в страната и чужбина.

специалности
0
Катедри
0

Обща информация

Бази за практическо обучение

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ

За студентите

Документи и формуляри

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ

Банкова сметка

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ

Наука

Научни проекти

Страница за създаване

Развитие на академични състав

Страница за суздаване

Издания на ТрУ

Страница за създаване

Научни форуми

Страниза за създаване

Публикации

Страница за създаване

Алумни клуб

Страница за създаване