Обучение по български език

Обучение по български език

Чуждестранни граждани, които желаят да се обучават на български език, могат да кандидатстват за всички специалности, предлагани в Тракийски университет. За целта кандидатите преминават 10-месечен курс на обучение (два семестъра по пет месеца), през който изучават български език в Центъра за езиково и специализирано обучение на чуждестранни граждани към Тракийски университет. От края на първия семестър в обучението се включва и изучаване на специализирани предмети на български език – химия и биология. В края на всеки семестър има изпит по български език (писмен и устен), а в края на втория семестър се провеждат и изпити по специализираните предмети.

След преминаването на подготвителната година, кандидат-студентите получават Свидетелство за езикова подготовка.

Таксата за курса е 3500 евро, а за чужденци с двойно гражданство, едно от които е българско, 1750 евро. Таксата за обучението се заплаща на две равни вноски в началото на всеки семестър в касата на Ректората или по банков път на следната сметка:

Тракийски университет – Ректорат

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

IBAN – BG22UNCR 7630 3100 1176 13

BIC – UNCRBGSF

При банковото плащане, в основанието задължително се посочва името на кандидат-студента. 

След завършване на езиковия курс чуждестранните граждани кандидатстват и се записват в желаната от тях специалност.