Съвет на настоятелите

Членове

г-н Красимир Станев

г-н Радослав Йовков

г-н Чавдар Савов

г-н Димитър Ангелинов

г-жа Кристина Николова – главен експерт дирекция „Наука“ при МОН - номинация на МОН

г-н Теодосий Теодосиев – номинация на община Стара Загора

г-н Костадин Тошев - председател на Студентски съвет – номинация на Студентски съвет

Председател

user-avatar-01.jpg
проф. дсн Иван Станков