Академичен календарен план

Академичен календарен план

График на учебния процес
Академичен календарен план за учебната 2024/2025 година
Академичен календарен план за учебната 2023/2024 година
Академичен календарен план за учебната 2022/2021 година
Академичен календарен план за учебната 2021/2022 година
Академичен календарен план за учебната 2020/2021 година
Академичен календарен план за учебната 2019/2020 година
Академичен календарен план за учебната 2018/2019 година