Identification of written works

Идентифициране на писмените работи

Assessments of written work are final and not subject to reassessment.

След обявяване на резултатите от всеки конкурсен изпит, в тридневен срок кандидатите могат лично и след представяне на лична карта, да идентифицират писмените си работи и да проверят дали не е допусната техническа грешка. Под техническа грешка се разбира грешка при обявяването на оценките. Отстраняването на техническите грешки се извършва преди първото класиране.