Отдел Проекти

Projects Department

Ана Георгиева

експерт

Phone number 042/ 699 271

Надежда Пастармаджиева

Technical Assistant

Phone number 042/ 699 284