Анатомичен музей към катедра Ветеринарна анатомия

Добре дошли

Anatomical Museum at the Department of Veterinary Anatomy

Анатомичния музей към катедрата по Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология е възстановен през 2001 г. През 2019 г., музеят е обновен и пребазиран върху приблизителна площ от 250 m2 на територията на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.
Contact's
Уредник
Телефон
Email

Работно време

Музеят е отворен за посетители всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч.
За групови посещения се приемат предварителни заявки от уредника на музея

Gallery