Услуги

Наименование на услугата

I. ХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Броене на еритроцити, левкоцити, хемоглобин, хематокрит, среден обем на еритроцитите

 • Диференциална кръвна картина

 • Определяне на СУЕ

II. БИОХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Калций

 • Фосфор

 • Магнезий

 • Хлориди

 • Общ белтък

 • Глюкоза

 • Билирубин

 • GGT

 • Пикочна киселина

 • ASAT/GOT/

 • ALAT /GPT/

 • Амилаза

 • Урея

 • Креатинин

 • Алкална фосфатаза

 • Общ холестерол

 • ЛДХ

 • Холинестераза

ІII. ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

 • Химично изследване

 • Микроскопско изследване /седимент/

ІV. ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Абдоминална и гръдна ехография

 • Електрокардиография /ЕКГ/

 • Фиброгастроскопия

 • Рентгенография  – размер 30/40 – всички останали

V. ОБЩИ МАНИПУЛАЦИИ

 • Общ клиничен преглед – Домашни любимци – Животни с ценна кожа, дивеч, животно–от зоопарк, цирк и  др.

 • Специален клиничен преглед (вкл. хирургичен, стоматологичен, офталмологичен, гинекологичен и др.)

 • Консултация

 • Инжекции        – подкожна – мускулна – венозна– интраставна

 • Поставяне на венозен катетър

 • Кръвопреливане

 • Сондиране на стомах

 • Вътрешно прилагане на лекарствени средства

 • Външно прилагане на лекарствени средства

 • Вземане на фекална или кожна проба

 • Катетеризация на пикочен мехур

 • Клизма

 • Ректално изследване

 • Консервативно лекуване на анални жлези (промивка)

 • Освидетелстване за тазобедрена дисплазия, лакътна дисплазия и офталмологичен статус

 • Изрязване нокти на куче, котка

 • Консервативно лекуване на отити

 • Физиотерапевтична процедура

 • Евтаназия

VІ. ОБЩИ ХИРУРГИЧЕСКИ ИНТЕРВЕНЦИИ

 • Диагностична и терапевтична пункция на коремна кухина

 • Диагностична и терапевтична пункция на гръдна кухина

 • Перитонеална диализа

 • Отстраняване на чужди тела от устната кухина, очи, междупръстно пространство

 • Лекуване на рана със зашиване

 • Лекуване на рана с изваждане на чуждо тяло

 • Инцизия на абсцес

 • Лекуване на флегмон

 • Лекуване на хематом, лимфоекстравазат

 • Снемане на конци

 • Термична или химична каутеризация на тъкани

 • Бинтова превръзка или компрес

 • Шинираща превръзка

 • Гипсова превръзка

 • Специални превръзки

 • Тънкоиглена аспирационна биопсия

 • Инцизионна биопсия

 • Костна биопсия

 • Зашиване на сухожилие

 • Пластика на кожни дефекти

VІІ. ОФТАЛМОЛОГИЯ

 • Ентропиум и ектропиум – едностранно – двустранно

 • Пришиване на трети клепач

 • Химична и термична каутеризация на очи

 • Субконюнктивална инжекция 

 • Ретробулбарна инжекция

 • Парацентеза или интракамерна инжекция

 • Конюнктивална пластика при язви на роговицата

 • Кантопластика

 • Вправяне жлезата на третия клепач

 • Оперативно лекуване на еверзия или инверзия на третия клепач

 • Вправяне на очна ябълка

 • Енуклеация

 • Оперативно лекуване на глаукома

 • Оперативно лекуване на катаракта

 • Имплантиране на изкуствена леща

VІІІ. ОПЕРАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ГЛАВАТА И ШИЯТА

 • Резекция на стеснени ноздри

 • Резекция на дълго меко небце

 • Ларингопластика

 • Пластика на твърдо небце

 • Екстирпация на слюнчени жлези

 • Тонзилоектомия

 • Ексцизия на папиломи от устната кухина

 • Оперативно лекуване на верукозен отит, едностранно

 • Корекция на уши

 • Ушен хематом

 • Купиране на уши по медицинско показание

 • Отстраняване на чуждо тяло от ухо

 • Отстраняване на чуждо тяло от нос

 • Изваждане на чуждо тяло от хранопровода през устна кухина

 • Изваждане на чуждо тяло от трахея през устна кухина

 • Изваждане на чуждо тяло от хранопровода чрез езофаготомия

 • Фарингостомия

 • Езофаготомия, езофагостомия

 • Трахеотомия, трахеостомия

 • Екстралуминално трахеално протезиране

 • Луксация на долна челюст

 • Фрактура на долна челюст – едностранно – двустранно

 • Фрактура на горна челюст

ІХ. СТОМАТОЛОГИЯ

 • Почистване на зъбен камък – куче

 • Почистване на зъбен камък – котка

 • Лекуване на кариес

 • Лекуване на пулпит

 • Екстракция на зъб – инцизив– кучешки зъб– премолар, молар

 • Вземане на отпечатъчен препарат

 • Поставяне на коронка

 • Ендодонтско лекуване

 • Възстановяване на счупен зъб

 • Ороназална фистула

 • Гингивопластика, епулис

Х. ГРЪДНИ ОПЕРАЦИИ

 • Оперативно лекуване на гръдни рани с пневмоторакс

 • Дренажиране на гръдна кухина

 • Торакотомия с лобектомия

 • Лигиране на перзистиращи съдове

ХІ. КОРЕМНИ ОПЕРАЦИИ

 • Пъпна херния

 • Коремна херния

 • Ингвинална херния – едностранна – двустранна

 • Перинеална херния – едностранна– двустранна

 • Диафрагмална херния

 • Диагностична лапаротомия

 • Лапаротомия с ентеротомия

 • Лапаротомия с ентероектомия

 • Лапаротомия с гастротомия

 • Лапаротомия с оварихистеректомия

 • Лапаротомия с цистотомия

 • Лапаротомия със спленектомия

 • Гастростомия, йеюностомия, цистостомия

 • Абдоминален крипторхизъм

 • Изваждане на чуждо тяло от хранопровода през стомаха

 • Торзио на стомаха

 • Пилоропластика

 • Частична гастроектомия, Билрот І, Билрот ІІ

 • Предпубична уретростомия

 • Перинеална уретростомия при котарак

 • Скротална уретростомия при куче

 • Дифузен перитонит, лапаростома

 • Дренажиране на коремна кухина

 • Уретероколоностомия

 • Нефректомия

 • Простатектомия

 • Панкреатектомия

 • Марсупиализация

ХІІ. ОРТОПЕДИЧНИ ОПЕРАЦИИ

 • Оперативно лекуване на остеохондроза

 • Луксация на раменна става

 • Луксация на лакътна става

 • Луксация на тазобедрена става

 • Луксация на колянно капаче

 • Луксация на тарзална, карпална става

 • Скъсана краниална кръстосана връзка

 • Скъсана каудална кръстосана връзка, менискуси

 • Скъсана колатерална връзка

 • Интрамедуларна остеосинтеза – котки– кучета

 • Остеосинтеза по Ръш

 • Остеосинтеза с винтове

 • Остеосинтеза с планка и винтове

 • Остеосинтеза с външен фиксатор

 • Остеосинтеза при фрактура на таза

 • Резекция главата на бедрената кост

 • Артродеза

 • Ампутация на крайник

 • Изваждане на фиксиращи елементи – интрамедуларна остеосинтеза, Ръш– планка и винтов

 • Триплетна остеотомия на таза – едностранно

 • Корективна остеотомия при валгус и варус

ХІІІ. ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

 • Неоплазми

 • Ампутация на опашка по медицински показания

 • Ампутация на пръсти по медицински показания

 • Кастрация на куче и котарак

 • Екстирпация на анални жлези

 • Изпадане на ректума

 • Ампутация на половия член при куче

 • Екстирпация на бурза

ХІV. АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНИ И АНДРОЛОГИЧНИ УСЛУГИ

 • Установяване на бременност

 • Изследване на млечната жлеза,  включително и вземане на проба

 • Цитовагиналано изследване

 • Получаване на семенна течност, преценка и изготвяне на спермограма

 • Промивка на влагалището

 • Източване на маточно съдържание

 • Вземане на смивка от полови органи

 • Изкуствено осеменяване

 • Вагинални операции – куче, котка

 • Акушерска помощ – екстракция, медикаментозно третиране

 • Цезарово сечение

 • Манипулации след травми на родилния път

 • Операции и репониране при каудални дислокации на половите органи

 • Операции и манипулации на външните полови органи

 • Индуциране на аборт

 • Лекуване, реанимация и грижи за новородени животни

ХV. ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ МАНИПУЛАЦИИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Вземане на кръвна проба

 • Изваждане на кърлеж

 • Дезинсекция на едри животни

 • Дезинсекция на дребни животни

 • Овоскопски изследвания

 • Ларвоскопски изследвания

 • Хелминтоскопски изследвания

 • Нативен препарат

 • Трихинелоскопиране

 • Изследване за краста

 • Изследване за дирофилариоза по Кнот

 • Изследване за дирофилариоза ELISA fast test

 • Изследване за критоспоридиоза ELISA

 • Изследване за критоспоридиоза/гиардиоза ELISA fast test

 • Оцветяване и изследване на кръвни разстилки за вътреклетъчни паразити

 • Изследване на риби и пчели

ХVІ. БАКТЕРИОЛОГИЧНИ, СЕРОЛОГИЧНИ, ВИРУСОЛОГИЧНИ И МИКОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Вземане на материал за микроскопско и културално изследване

 • Микроскопско изследване за микози

 • Културално изследване за микози

 • Микробиологично изследванена кръв (хемокултура)

 • Микробиологично изследване на урина (урокултура)

 • Микробиологично изследване на носни, ушни, гърлени, очни, маточно-вагинални секрети и пунктати

 • Микробиологично изследване на фекалии

 • Микробиологично изследване на млечни проби

 • Микробиологично изследване на кожни лезии

 • Микробиологично изследване на раневи секрети

 • Микробиологично изследване на ликвор

 • Антибиотикограма (7 антимикробни средства)

 • Антибиотикограма ( повече от 7 антимикробни средства)

 • Векторни болести – 6 болести (панел – ELISA серология, цитология, хематология) – изследване, интерпретация и решения

 • Leishmaniosis – (панел – серология, цитология) – изследване, интерпретация и решения

 • Brucella canis fast test – изследване, интерпретация и решения

 • Canine parvovirosis ELISA test – изследване, интерпретация и решения

 • FeLV/FIV ELISA test – изследване, интерпретация и решения

ХVІІ. ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНИ И ПАТОХИСТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Аутопсия на едри животни

 • Аутопсия на дребни животни

 • Аутопсия на куче, котка

 • Аутопсия на фетуси

 • Аутопсия дивеч – Едро животно– Дребно животно

 • Хистологичен препарат

 • Цитологично изследване

 • Електронна микроскопия