Научна група 3.1.2. Молекулна медицина - двупосочен мост между фундаменталните и клиничните изследвания