Научна група 3.1.1. Интелигентно аграрно производство за функционални и здравословни храни и добавки

Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България

Научна група 3.1.1. Интелигентно аграрно производство за функционални и здравословни храни и добавки

доц. д-р Крум Неделков, двм

доц. д-р Деян Стратев

проф. Илия Цачев, двмн

доц. д-р Тончо Пенев

Проф. д-р Ивайло Сираков

проф. дн  Нели Грозева

проф. д-р Евгений Райчев