СДК - СДО

Заявление за обучение за СДК

Заявление за обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по Наредба №1/ 22.01.2015 г. – МФ

Информация за специализанта, относно обработването на лични данни