Решения от академичен съвет 2019 – 2023 г.

Протокол N:1   18.12.2019 г

Протокол N:2   16.01.2020 г

Протокол N:3   22.01.2020 г

Протокол N:4   26.02.2020 г

Протокол N:5   30.03.2020 г

Протокол N:6   29.04.2020 г

Протокол N:7   27.05.2020 г

Протокол N:8   24.06.2020 г

Протокол N:9   15.07.2020 г

Протокол N:10   21.09.2020 г

Протокол N:11   21.10.2020 г

Протокол N:12   25.11.2020 г.

Протокол N:13   16.12.2020 г.

Протокол N:14   03.02.2021 г.

Протокол N:15  24.02.2021 г.

Протокол N:16  24.03.2021 г.

Протокол N:17 28.04.2021 г.

Протокол N:18 19.05.2021 г. 

Протокол N:19 07.07.2021 г. 

Протокол N:20 29.09.2021 г. 

Протокол N:21 03.11.2021 г. 

Протокол N:22 15.12.2021 г.

Протокол N:23 26.01.2022 г.

Протокол N:24 09.03.2022 г

Протокол N:25 06.04.2022 г.

Протокол N:26 04.05.2022 г.

Протокол N:27 23.05.2022 г.

Протокол N:28 15.06.2022 г.

Протокол N:29 06.07.2022 г.

Протокол N:30 21.09.2022 г.

Протокол N:31 28.09.2022 г.

Протокол №32 26.10.2022 г

Протокол №33 30.11.2022 г

Протокол №34 21.12.2022 г

Протокол №35 01.02.2023 г.

Протокол №36 08.03.2023 г.

Протокол №37 28.03.2023 г.

Протокол №38 12.04.2023 г.

Протокол №39 31.05.2023 г.

Протокол №40 28.06.2023 г.

Протокол №41 13.09.2023 г.

Протокол №42 27.09.2023 г.

Протокол №43 12.10.2023 г.

Протокол №44 15.11.2023 г.