Смесени интензивни програми (Blended Intensive Programs - BIP)

Тракийски университет обявява конкурс за кандидатстване на студенти, докторанти и преподаватели за участие в
СМЕСЕНА ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМА по програма „Еразъм+“ КД131 на тема „STAR­TUP CAMP ONE HEALTH”

Координатор на програмата:

University of Applied Science, New Ulm, Germany

Партньорски университети: 

University of Applied Science, Kärnten, Austria

Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria

Брой участници за Тракийски университет:

студенти и докторанти – 12

преподаватели като гост-лектори – 4

Място, където ще се проведе интензивния курс на обучение:

гр. New Ulm, Germany

Участието на студентите в интензивния курс на обучение ще се реализира в два компонента мобилност: виртуален ( на 02.04.2024 г.) и физически ( от 15.04 до 19.04.2024 г. включително,) като участието в двата компонента на мобилността е задължително. Дните за път са извън дните на физическата мобилност.

Брой кредити, които ще бъдат придобити при успешно завършване на програмата: 5 ECTS

Език на обучение: английски, немски език като втори език е предимство.

Финансиране: За периода на присъственото обучение (дните за път и престоя на място) всеки участник ще получи дневен грант по програма „Еразъм+“ за 7 дни по 70 евро на ден.

Допълнителна информация за Смесената интензивна програма(BIP) може да получите ТУК

Документи за кандидатстване:

Студенти

  • Формуляр за кандидатстване

  • Документ за ниво на владеене на английски език

  • Уверение, че сте записан/a за летен семестър на 2023/2024 академична година с изчислен среден успех от обучението до момента.

Преподаватели

  • Формуляр за кандидатстване

  • Работна програма на преподаването по време на интензивния курс на обучение

Краен срок за кандидатстване: 02.02.2024 г.

Документите се подават в отдел „Международно сътрудничество и мобилност“ на Ректората, стая 242.

Селекция на кандидатите: Селекцията ще бъде извършена по документи, на база на комплексна оценка, отчитаща степента на владеене на езика и мотивацията на кандидата.

В случай че кандидатите, които отговарят на всички условия, са повече от броя мобилности, приоритетно ще бъдат одобрени кандидатите, които са с по-добро владеене на английски език. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на ТрУ/Международна дейност.

Класиране

Отдел „Международно сътрудничество и мобилност“ - Ректорат