ЗА КЛИНИКАТА

Ветеринарна клиника за дребни животни

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора

Кабинети

 • Регистратура - Ще ви посрещне и предостави нужната информация д-р Йонка Тотева

 • Приемна - След щателен и всеобхватен първоначален преглед  вашият любимец ще бъде насочен към подходящ специалист

 • Клинична лаборатория - Лабораторният екип бързо и точно извършва назначените изследвания

 • Спешен кабинет - оборудван е със съвременна техника, позволяваща извеждане на пациенти от тежки критични състояния

 • Операционни зали - Осигурени са максимални условия за извършване на разнообразни хирургически интервенции при стриктно спазване принципите на асептика и антисептика

 • Стоматологичен кабинет - разполага с два модела стоматологични юнита и оборудване за извършване на всички видове стоматологични услуги

 • Ехографски кабинет

 • Елеткрокардиографски кабинет

 • Офталмологичен кабинет

 • Акушерство –операционна зала

 • Рентгеново отделение –разполага със стационарни и портативни  рентгенови иапарати, както и машинна за автоматична обработка на филмите

 • Компютърна томография

 • Стационар за кучета и котки