3.4. Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост

3.4. Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост