3.3. Международно сътрудничество в стратегическите области на висшето училище

3.3. Международно сътрудничество в стратегическите области на висшето училище

Съгласно одобрения по ПВУ проект BG-RRP-2.004-06 "Развитие на научните изследвания и иновациите в Тракийски университет в услуга на здравето и устойчивото благосъстояние" е предвидено стимулиране на международното сътрудничество на учените от ТрУ

Международното сътрудничество с учени, научни центрове и бизнес компании е необходимо условие за устойчивото развитие на ТрУ. Основните цели на такова сътрудничество са съвместни изследвания от взаимен интерес и повишаване на научната експертиза на учените от Тракийски университет. 70 % от средствата по това направление ще бъдат използвани за финансово подпомагане на учени, които работят в стратегическите научни области на университета, но не са част от научните групи, посочени в т. 3.1 и 3.2 от Сратегията. С останалите средства ще се финансират учени, работещи в други научни направления на университета.

Финансирането ще се използва за:

  • Краткосрочни работни посещения на учени от университета в организации или фирми в чужбина и чуждестранни учени/експерти във висшето училище за осъществяване на сътрудничество;

  • Краткосрочни специализации на изследователи в чужбина;

  • Участие на учените от университета в конференции, школи, семинари и др. (научни или в съответната индустриална област);

  • Организиране на научни конференции, семинари, школи и др.

Учените от университета ще могат да участват с индивидуални или колективни проектни предложения за съответните дейности, които ще бъдат разглеждани и утвърждавани от Управителния комитет на проекта. По този начин от една страна ще бъде постигнат ефективен и прозрачен контрол върху оптимално разпределение на финансовия ресурс за реализацията висококачествени научни изследвания, а от друга страна ще се разшири обхвата на научните изследвания в университета и ще се стимулира научната дейност на по-широк кръг от учени.

За повече информация и подаване на проектни предложения:

  • project@trakia-uni.bg

  • miroslav.karabaliev@trakia-uni.bg

Формуляр за участие в краткосрочна специализация в чужбина

Формуляр за участие в конференции, школи, семинари и др.

Предложения за посещение на учен от чужбина в ТрУ

Научните групи по програмата имат установени международни контакти и съвместни дейности с редица чуждестранни изследователи и колективи от научни организации, което дава възможност за осигуряване на бъдещо международно сътрудничество с цел повишаване на научната експертиза на учените.

Конкретни изследователи и групи в чужбина, с които научните групи имат досегашни сътрудничества и съвместни научни дейности са:

По стратегическо направление 3.1.1 Интелигентно аграрно производство за функционални и здравословни храни и добавки:

1. Hiroshi Tsunoda - Center for Environmental Science in Saitama, Japan

2. Yayoi Kaneko - Faculty of Agriculture, Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan

3. Chris Newman – WildCru, Faculty of Zoology, University of Oxford

4. Prof. M. Mihalache and prof. L. Ilie - University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Bucharest, Romania

По стратегическо направление 3.1.2. Молекулна медицина - двупосочен мост между фундаменталните и клиничните изследвания:

1. Prod. Seppo Pyrhonen - Dept. of Oncology and Radiotherapy, Turku University, Finland and Dept. Oncology, Helsinki University, Finland

2. Prof. Marek Drozdzik и Prof. Mateuzh Kurzawski - Dept. Experimental and Clinical Pharmacology, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland

3. Prof. Aage Haugen - Section for Toxicology and Biological Work Environment, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway

4. Prof. C. Gao - Zheijang University, Hangzhou, China

5. Prof. J. Toca-Herrera – BOKU, Viena, Austria

6. Prof. A. Pruß, Prof. Dr. H. Bäumler - Charité-Universitätsmedizin Berlin, Germany

7. Prof. A. Skirtach -Ghent-University, Gent, Belgium

8. Prof. R. von Klitzing – Technical University, Darmstadt, Germany

9. Dr. Sergio Moya – CIC biomaGUNE, San Sebastian, Spain

10. Prof. Teruyuki Komatsu, Chuo University, Tokio, Japan

11. Dr. Sabrina Jahn – Liposphere, Givat-Shmuel, Israel

12. Prof. A. Fery – Leibnitz Institute for Polymer Research, Dresden, Germany

13. Prof. Y. Tragoolpua - Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

14. Prof. C. Boonla – Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

15. Dr. Rakesh Kumar Sharma-M Pharm, PGDBM, PhD, DSc (Honoris Causa), FIC, FABMS, FSPER, FICNM, FAFST, FAMS; Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences, Chennai, India- Pro-Chancellor, SGT University, Budehra, Gurugram (Haryana), India

16. Prof. Rajesh Arora - Scientist 'F' & Additional Director; Defence Research and Development Organisation India, Dehradun, India

17. Dr Anil K Mishra -Nuclear Medicine and Allied Sciences, Defence Research and Development Organisation, Dehradun, India

18. Prof. Raj Kumar - Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences; Defence Research and Development Organisation India, Dehradun, India

По стратегическо направление 3.1.3. Дигитализация, иновации и индустрия:

1. Anthony Shannon - University of Technology, Sydney, Australia

2. Etiene Kerre- Department of Applied Mathematics and Computer Science, Ghent University Krijgslaan, Belgium

3. Ilias Petrounias -Department of Computation, UMIST, Manchester, UK

4. Said Melliani - Faculty of Sciences and Technology, Beni Mellal, Morocco

5. Pedro Melo-Pinto - University of Tras-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal

6. Maciej Krawczak и Janusz Kacprzyk - Systems Research Institute - Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland

7. Taekyun Kim - Institute of Science Education, Kongju National University, South Korea.

По стратегическо направление 3.2.1. Водород и горивни клетки:

1. University of Genova, Prof. Materials and Metallurgy Research Group: Prf. Paolo Piccardo

2. ENEA , Dept. Fuel Cells and Hydrogen: Dr. Davide Pumiglia

3. Institute of Energy and Climate Research IEK-1 Forschungszentrum Jatich GmbHD: Dr. Mariya Ivanova

4. Polytechnic of Turin, Dipartimen: to Energia"Galileo Ferraris": Prof. Massimo Santarelli