3.2. Привличане на водещи изследователи в стратегически за висшето училище научни области

3.2. Привличане на водещи изследователи в стратегически за висшето училище научни области

Научна група 3.2.1. Водород и горивни клетки