Хранилище страници

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

04 април 2024, 11:18

Бюлетин "Erasmus+ в Тракийски университет"

Бюлетин "Erasmus+ в Тракийски университет"

04 април 2024, 06:24

Изтеглени варианти и теми от минали години - 2023 година

Изтеглени варианти и теми от минали години - 2023 година

21 февруари 2024, 07:49

Решения от академичен съвет 2019 – 2023 г.

Решения от академичен съвет 2019 – 2023 г. - Академичен съвет

20 декември 2023, 09:02

Протоколи от Общо събрание мандат 2023-2027 г.

Протоколи от Общо събрание мандат 2023-2027 г.

05 декември 2023, 07:11

Материали за Общо събрание

Материали за Общо събрание

15 ноември 2023, 14:30

Информационни карти

Информационни карти - защитен дисертационен труд и заета академична длъжност

14 ноември 2023, 12:55

3.3. Международно сътрудничество в стратегическите области на висшето училище

### __3.3. Международно сътрудничество в стратегическите области на Тракийски университет__ Съгласно одобрения по ПВУ проект BG-RRP-2.004-06 "Развитие на научните изследвания и иновациите в Тракийски университет в услуга на здравето и устойчивото благосъстояние" е предвидено стимулиране на международното сътрудничество на учените от ТрУ Международното сътрудничество с учени, научни центрове и бизнес компании е необходимо условие за устойчивото развитие на ТрУ. Основните цели на такова сътрудничество са съвместни изследвания от взаимен интерес и повишаване на научната експертиза на учените от Тракийски университет. 70 % от средствата по това направление ще бъдат използвани за финансово подпомагане на учени, които работят в стратегическите научни области на университета, но не са част от научните групи, посочени в т. 3.1 и 3.2 от Сратегията. С останалите средства ще се финансират учени, работещи в други научни направления на университета. Финансирането ще се използва за: ● Краткосрочни работни посещения на учени от университета в организации или фирми в чужбина и чуждестранни учени/експерти във висшето училище за осъществяване на сътрудничество; ● Краткосрочни специализации на изследователи в чужбина; ● Участие на учените от университета в конференции, школи, семинари и др. (научни или в съответната индустриална област); ● Организиране на научни конференции, семинари, школи и др. Учените от университета ще могат да участват с индивидуални или колективни проектни предложения за съответните дейности, които ще бъдат разглеждани и утвърждавани от Управителния комитет на проекта. По този начин от една страна ще бъде постигнат ефективен и прозрачен контрол върху оптимално разпределение на финансовия ресурс за реализацията висококачествени научни изследвания, а от друга страна ще се разшири обхвата на научните изследвания в университета и ще се стимулира научната дейност на по-широк кръг от учени. За повече информация и подаване на предложения: project@trakia-uni.bg miroslav.karabaliev@trakia-uni.bg Научните групи по програмата имат установени международни контакти и съвместни дейности с редица чуждестранни изследователи и колективи от научни организации, което дава възможност за осигуряване на бъдещо международно сътрудничество с цел повишаване на научната експертиза на учените. Конкретни изследователи и групи в чужбина, с които научните групи имат досегашни сътрудничества и съвместни научни дейности са: По стратегическо направление 3.1.1 Интелигентно аграрно производство за функционални и здравословни храни и добавки 1. Hiroshi Tsunoda - Center for Environmental Science in Saitama, Japan 2. Yayoi Kaneko - Faculty of Agriculture, Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan 3. Chris Newman – WildCru, Faculty of Zoology, University of Oxford 4. Prof. M. Mihalache and prof. L. Ilie - University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Bucharest, Romania По стратегическо направление 3.1.2. Молекулна медицина - двупосочен мост между фундаменталните и клиничните изследвания 1. Prod. Seppo Pyrhonen - Dept. of Oncology and Radiotherapy, Turku University, Finland and Dept. Oncology, Helsinki University, Finland 2. Prof. Marek Drozdzik и Prof. Mateuzh Kurzawski - Dept. Experimental and Clinical Pharmacology, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland 3. Prof. Aage Haugen - Section for Toxicology and Biological Work Environment, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway 4. Prof. C. Gao - Zheijang University, Hangzhou, China 5. Prof. J. Toca-Herrera – BOKU, Viena, Austria 6. Prof. A. Pruß, Prof. Dr. H. Bäumler - Charité-Universitätsmedizin Berlin, Germany 7. Prof. A. Skirtach -Ghent-University, Gent, Belgium 8. Prof. R. von Klitzing – Technical University, Darmstadt, Germany 9. Dr. Sergio Moya – CIC biomaGUNE, San Sebastian, Spain 10. Prof. Teruyuki Komatsu, Chuo University, Tokio, Japan 11. Dr. Sabrina Jahn – Liposphere, Givat-Shmuel, Israel 12. Prof. A. Fery – Leibnitz Institute for Polymer Research, Dresden, Germany 13. Prof. Y. Tragoolpua - Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand 14. Prof. C. Boonla – Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 15. Dr. Rakesh Kumar Sharma-M Pharm, PGDBM, PhD, DSc (Honoris Causa), FIC, FABMS, FSPER, FICNM, FAFST, FAMS; Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences, Chennai, India- Pro-Chancellor, SGT University, Budehra, Gurugram (Haryana), India 16. Prof. Rajesh Arora - Scientist 'F' & Additional Director; Defence Research and Development Organisation India, Dehradun, India 17. Dr Anil K Mishra -Nuclear Medicine and Allied Sciences, Defence Research and Development Organisation, Dehradun, India 18. Prof. Raj Kumar - Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences; Defence Research and Development Organisation India, Dehradun, India По стратегическо направление 3.1.3. Дигитализация, иновации и индустрия 1. Anthony Shannon - University of Technology, Sydney, Australia 2. Etiene Kerre- Department of Applied Mathematics and Computer Science, Ghent University Krijgslaan, Belgium 3. Ilias Petrounias -Department of Computation, UMIST, Manchester, UK 4. Said Melliani - Faculty of Sciences and Technology, Beni Mellal, Morocco 5. Pedro Melo-Pinto - University of Tras-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal 6. Maciej Krawczak и Janusz Kacprzyk - Systems Research Institute - Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland 7. Taekyun Kim - Institute of Science Education, Kongju National University, South Korea. По стратегическо направление 3.2.1. Водород и горивни клетки 1. University of Genova, Prof. Materials and Metallurgy Research Group: Prf. Paolo Piccardo 2. ENEA , Dept. Fuel Cells and Hydrogen: Dr. Davide Pumiglia 3. Institute of Energy and Climate Research IEK-1 Forschungszentrum Jatich GmbHD: Dr. Mariya Ivanova 4. Polytechnic of Turin, Dipartimen: to Energia"Galileo Ferraris": Prof. Massimo Santarelli

05 юли 2023, 10:35

JUNE SESSION RESULTS

05 юни 2023, 12:05

Мобилност други документи

Мобилност други документи

24 март 2023, 07:40

Научна сесия – 2023 година

Научна сесия – 2023 година

01 февруари 2023, 16:04

Научна група 3.1.1. Интелигентно аграрно производство за функционални и здравословни храни и добавки

Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България Научна група 3.1.1. Интелигентно аграрно производство за функционални и здравословни храни и добавки

09 ноември 2022, 10:06

Управителен комитет и Съвещателен борд

Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България Управителен комитет и Съвещателен борд

09 ноември 2022, 09:57

Научна група 3.1.3. Дигитализация, иновации и индустрия

Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България Научна група 3.1.3. Дигитализация, иновации и индустрия

09 ноември 2022, 06:57

Научна група 3.1.2. Молекулна медицина - двупосочен мост между фундаменталните и клиничните изследвания

Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България Научна група 3.1.2. Молекулна медицина - двупосочен мост между фундаменталните и клиничните изследвания

08 ноември 2022, 17:27

Научна група 3.2.1. Водород и горивни клетки

Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България Научна група 3.2.1. Водород и горивни клетки

08 ноември 2022, 17:26

Joint Forum: 12th South-East European Conference and 32st Annual Assembly of IMAB

Joint Forum: 12th South-East European Conference and 32st Annual Assembly of IMAB - EVENTS

28 септември 2022, 10:00

ЗА КЛИНИКАТА

ЗА КЛИНИКАТА - Клиника за дребни животни

27 юли 2022, 12:02

Специалисти

Специалисти - Клиника за дребни животни

27 юли 2022, 12:00

Клинични случаи

Клинични случаи - Ветеринарна клиника за дребни животни

27 юли 2022, 11:59

Къде се намираме

Къде се намираме - Ветеринарна клиника за дребни животни

27 юли 2022, 11:58

Услуги

Услуги - Ветеринарна клиника за дребни животни

27 юли 2022, 10:55

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ в Тракийски университет – Стара Загора

Правилници и документи - ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ в Тракийски университет – Стара Загора

20 юли 2022, 08:08

Приложение 10 – справка-декларация за участие в състав на научно жури

Приложение 10 – справка-декларация за участие в състав на научно жури - ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

18 юли 2022, 07:41

Помощна информация

Помощна информация - Прием

13 юни 2022, 08:55

Кандидат-студенти

Кандидат-студенти - Защита на личните данни

07 юни 2022, 17:53

Политика по управление на човешките ресурси

Политика по управление на човешките ресурси - Защита на личните данни

07 юни 2022, 17:53

Правна рамка

Правна рамка - Защита на личните данни

24 май 2022, 10:10

Видеонаблюдение и контрол на достъпа

Видеонаблюдение и контрол на достъпа - Защита на личните данни

24 май 2022, 10:08

Студенти – обучение на английски език срещу заплащане

Студенти – обучение на английски език срещу заплащане - Защита на личните данни

24 май 2022, 10:02

Студенти – обучение срещу заплащане

Студенти – обучение срещу заплащане - Защита на личните данни

24 май 2022, 09:57

Студенти – държавна поръчка

Студенти – държавна поръчка - Защита на личните данни

24 май 2022, 09:52

Обща политика

Обща политика - Защита на личните данни

11 май 2022, 11:52

Публикуване на материали

Публикуване на материали - Защита на личните данни

11 май 2022, 08:32

Научни конференции

Научни конференции - Защита на личните данни

11 май 2022, 08:30

СДК - СДО

СДК/СДО - Защита на личните данни

11 май 2022, 08:26

Текущи 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

27 април 2022, 07:46