Хранилище страници

Помощна информация

Помощна информация - Прием

13 юни 2022, 08:55

Решения от академичен съвет 2019 – 2023 г.

Решения от академичен съвет 2019 – 2023 г. - Академичен съвет

13 юни 2022, 07:20

Joint Forum: 12th South-East European Conference and 32st Annual Assembly of IMAB

Joint Forum: 12th South-East European Conference and 32st Annual Assembly of IMAB - EVENTS

12 юни 2022, 12:41

Кандидат-студенти

Кандидат-студенти - Защита на личните данни

07 юни 2022, 17:53

Политика по управление на човешките ресурси

Политика по управление на човешките ресурси - Защита на личните данни

07 юни 2022, 17:53

Правна рамка

Правна рамка - Защита на личните данни

24 май 2022, 10:10

Видеонаблюдение и контрол на достъпа

Видеонаблюдение и контрол на достъпа - Защита на личните данни

24 май 2022, 10:08

Студенти – обучение на английски език срещу заплащане

Студенти – обучение на английски език срещу заплащане - Защита на личните данни

24 май 2022, 10:02

Студенти – обучение срещу заплащане

Студенти – обучение срещу заплащане - Защита на личните данни

24 май 2022, 09:57

Студенти – държавна поръчка

Студенти – държавна поръчка - Защита на личните данни

24 май 2022, 09:52

Обща политика

Обща политика - Защита на личните данни

11 май 2022, 11:52

Публикуване на материали

Публикуване на материали - Защита на личните данни

11 май 2022, 08:32

Научни конференции

Научни конференции - Защита на личните данни

11 май 2022, 08:30

СДК - СДО

СДК/СДО - Защита на личните данни

11 май 2022, 08:26

Текущи 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

27 април 2022, 07:46