Хранилище страници

Решения от академичен съвет 2019 – 2023 г.

Решения от академичен съвет 2019 – 2023 г. - Академичен съвет

23 май 2023, 06:54

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

29 март 2023, 08:42

Мобилност други документи

Мобилност други документи

24 март 2023, 07:40

Научна сесия – 2023 година

Научна сесия – 2023 година

01 февруари 2023, 16:04

Научна група 3.1.1. Интелигентно аграрно производство за функционални и здравословни храни и добавки

Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България Научна група 3.1.1. Интелигентно аграрно производство за функционални и здравословни храни и добавки

09 ноември 2022, 10:06

Управителен комитет и Съвещателен борд

Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България Управителен комитет и Съвещателен борд

09 ноември 2022, 09:57

Научна група 3.1.3. Дигитализация, иновации и индустрия

Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България Научна група 3.1.3. Дигитализация, иновации и индустрия

09 ноември 2022, 06:57

Научна група 3.1.2. Молекулна медицина - двупосочен мост между фундаменталните и клиничните изследвания

Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България Научна група 3.1.2. Молекулна медицина - двупосочен мост между фундаменталните и клиничните изследвания

08 ноември 2022, 17:27

Научна група 3.2.1. Водород и горивни клетки

Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България Научна група 3.2.1. Водород и горивни клетки

08 ноември 2022, 17:26

Joint Forum: 12th South-East European Conference and 32st Annual Assembly of IMAB

Joint Forum: 12th South-East European Conference and 32st Annual Assembly of IMAB - EVENTS

28 септември 2022, 10:00

ЗА КЛИНИКАТА

ЗА КЛИНИКАТА - Клиника за дребни животни

27 юли 2022, 12:02

Специалисти

Специалисти - Клиника за дребни животни

27 юли 2022, 12:00

Клинични случаи

Клинични случаи - Ветеринарна клиника за дребни животни

27 юли 2022, 11:59

Къде се намираме

Къде се намираме - Ветеринарна клиника за дребни животни

27 юли 2022, 11:58

Услуги

Услуги - Ветеринарна клиника за дребни животни

27 юли 2022, 10:55

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ в Тракийски университет – Стара Загора

Правилници и документи - ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ в Тракийски университет – Стара Загора

20 юли 2022, 08:08

Приложение 10 – справка-декларация за участие в състав на научно жури

Приложение 10 – справка-декларация за участие в състав на научно жури - ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

18 юли 2022, 07:41

Информационни карти

Информационни карти - защитен дисертационен труд и заета академична длъжност

18 юли 2022, 06:09

Помощна информация

Помощна информация - Прием

13 юни 2022, 08:55

Кандидат-студенти

Кандидат-студенти - Защита на личните данни

07 юни 2022, 17:53

Политика по управление на човешките ресурси

Политика по управление на човешките ресурси - Защита на личните данни

07 юни 2022, 17:53

Правна рамка

Правна рамка - Защита на личните данни

24 май 2022, 10:10

Видеонаблюдение и контрол на достъпа

Видеонаблюдение и контрол на достъпа - Защита на личните данни

24 май 2022, 10:08

Студенти – обучение на английски език срещу заплащане

Студенти – обучение на английски език срещу заплащане - Защита на личните данни

24 май 2022, 10:02

Студенти – обучение срещу заплащане

Студенти – обучение срещу заплащане - Защита на личните данни

24 май 2022, 09:57

Студенти – държавна поръчка

Студенти – държавна поръчка - Защита на личните данни

24 май 2022, 09:52

Обща политика

Обща политика - Защита на личните данни

11 май 2022, 11:52

Публикуване на материали

Публикуване на материали - Защита на личните данни

11 май 2022, 08:32

Научни конференции

Научни конференции - Защита на личните данни

11 май 2022, 08:30

СДК - СДО

СДК/СДО - Защита на личните данни

11 май 2022, 08:26

Текущи 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

27 април 2022, 07:46