Плащания СЕБРА

Плащания в СЕБРА 2022
Юли - 2022

1.07.2022           13.07.2022        25.07.2022

4.07.2022           14.07.2022        26.07.2022

5.07.2022          15.07.2022        27.07.2022

6.07.2022          18.07.2022         28.07.2022

7.07.2022          19.07.2022        29.07.2022

8.07.2022          20.07.2022

11.07.2022        21.07.2022

12.07.2022        22.07.2022

Юни - 2022

1.06.2022          13.06.2022          23.06.2022

2.06.2022          14.06.2022          24.06.2022

3.06.2022          15.06.2022          27.06.2022

6.06.2022          16.06.2022          28.06.2022

7.06.2022          17.06.2022          29.06.2022

8.06.2022          20.06.2022          30.06.2022

9.06.2022          21.06.2022

10.06.2022        22.06.2022

Май - 2022

03.05.2022           16.05.2022           27.05.2022

04.05.2022           17.05.2022           30.05.2022

05.05.2022           18.05.2022           31.05.2022

09.05.2022           19.05.2022

10.05.2022            20.05.2022

11.05.2022            23.05.2022

12.05.2022            25.05.2022

13.05.2022            26.05.2022

Април - 2022
Март - 2022

1.03.2022           14.03.2022           24.03.2022

2.03.2022           15.03.2022           25.03.2022

4.03.2022           16.03.2022           28.03.2022

7.03.2022           17.03.2022           29.03.2022

8.03.2022           18.03.2022           30.03.2022

9.03.2022           21.03.2022           31.03.2022

10.03.2022         22.03.2022

11.03.2022         23.03.2022

Февруари - 2022

1.02.2022           10.02.2022           21.02.2022

2.02.2022           11.02.2022           22.02.2022

3.02.2022           14.02.2022           23.02.2022

4.02.2022           15.02.2022           24.02.2022

7.02.2022           16.02.2022           25.02.2022

8.02.2022           17.02.2022           28.02.2022

9.02.2022           18.02.2022

Януари - 2022

6.01.2022           18.01.2022         28.01.2022

7.01.2022           19.01.2022         31.01.2022

10.01.2022         20.01.2022

11.01.2022         21.01.2022

12.01.2022         24.01.2022

13.01.2022         25.01.2022

14.01.2022         26.01.2022

17.01.2022         27.01.2022