Ветеринарнатa хомеопатия – нов подход в концепцията ONE HEALTH

Ветеринарнатa хомеопатия – нов подход в концепцията ONE HEALTH

Тракийски университет - гр. Стара Загора, организира курс по „Ветеринарна хомеопатия“ с лектор д-р Невена Микова. Обученията са насочени към практикуващите ветеринарни лекари и дават нови, съвременни знания и средства за приложна хомеопатия при лечение на животните. Курсът е разпределен в 6 модула на обучение (веднъж месечно в събота и неделя). Първият семинар ще се проведе на 21 и 22 октомври 2023 година (в събота от 10 часа и в неделя от 9 часа)до 14 април 2024 година. Участниците ще бъдат записани в групи от 10 до 30 човека. Всички участници ще получат безплатно учебник по хомеопатия и безплатни мостри от хомеопатични медикаменти за своите първи предписания.

Начин на провеждане: За по-голяма гъвкавост и адаптивност към нуждите на участниците, курсът ще се проведе в хибридна форма на обучение (присъствено и онлайн през платформата Zoom). Присъственото обучение ще се провежда на територията на Тракийски университет.

Преминалите успешно курса на обучение по ветеринарна хомеопатия, ще получат документ удостоверяващ участието им.

Възможност за участие ще имат и студентите, записали или преминали 5-ти курс от обучението си по ветеринарна медицина.

Такса: 630 лв., с осигурена възможност за разсрочено плащане на две вноски.

Начин на плащане: Плащането е по банков път по сметката на Тракийски Университет -гр. Стара Загора, IBAN: BG22UNCR76303100117613. Основание за плащане: участие в курс „Ветеринарнатa хомеопатия“ и задължително имената на участника.

Краен срок за записване:18 октомври 2023 година.

За да се проведе курсът е необходимо да се сформира група от най-малко 10 човека.

За повече информация и записване:

Евелина Данчева

Тел. 042/ 699 224; 0884 00 33 89

evelina.dancheva@trakia-uni.bg

Марияна Банкова

Тел. 042/ 699 224; 0887 90 04 90

mariyana.bankova@trakia-uni.bg

Период на провеждане:

Първи семинар – 21-22.10.2023

Втори семинар – 18-19.11.2023

Трети семинар – 20-21.01.2024

Четвърти семинар – 17-18.02.2024

Пети семинар – 16-17.03.2024

Шести семинар – 13-14.04.2024