Тракийски университет обявява допълнителен прием по следните специалности

Тракийски университет обявява допълнителен прием по следните специалности:

ЗА ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

[object Object]

ЗА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

[object Object]