ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПАРТНЬОР в Четвърта конференция на Българската асоциация на помощник-фармацевтите: 30 септември и 1 октомври, 2023 г.

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПАРТНЬОР в Четвърта конференция на Българската асоциация на помощник-фармацевтите: 30 септември и 1 октомври, 2023 г.

Предстоящата конференцията ще се проведе под мотото:„Образование, професионална реализация и кариерно развитие на помощник-фармацевтите“.Ще присъстват помощник-фармацевти от цялата страна, официални гости, работещи в сферата на здравеопазването, представители на сродни съсловни организации, студенти от специалност „помощник-фармацевт“, работодатели.

Официалното откриване и лекционната част ще се проведат в новото крило на корпуса на Тракийски университет, Студентски град.За повече информация относно програмата и заявката за участие, моля, последвайте линка: https://baap.bg/sabitia.php