ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ Е ДОМАКИН И СЪОРГАНИЗАТОР НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ Е ДОМАКИН И СЪОРГАНИЗАТОР НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

От 22-ри до 24-ти юни в комплекс "Старозагорски минерални бани" ще се проведе Международна научна конференция: "Мултидисциплинарен подход за осигуряване нормалното функциониране на здравните и обществени системи при пандемични вълни". Организатори, освен Тракийският университет и неговият Медицински колеж, са още Университет "Св. Паисий Хилендарски" – Пловдив, Министерството на образованието и науката, Covid 19 Лаборатория за социални изследвания, Асоциацията на младите учени.

Пленарният доклад с провокативното заглавие "Ковид 19 и либералната демокрация – кое от тях си отива?", предполагащо оживена дискусия,  ще бъде изнесен от проф. д-р Даниел Вълчев, Декан на юридическия факултет на Софийския Университет, Министър на образованието и науката в периода 2005-2009 година.

В конференцията с доклади и постери ще се представят освен организаторите,  още СУ "Св. Климент Охридски",  УНСС, Великотърновският университет "Св.Св. Кирил и Методий", Медицинските университети в София, Пловдив, Варна и Плевен, както и Медицинският институт на МВР – София, Университет по хранителни технологии Пловдив, Югозападният университет "Неофит Рилски" , Благоевград, Университет по телекомуникации и пощи, София, Институтите по физикохимия и микробиология при БАН, Университетът в гр. Йоанина, Гърция.

Текст: Стоянка Цачева